Hangtran278899's Recent Activity

 1. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống chuối sứ, cau, trà bột, già Nam Mỹ - 0937392133.

  Hiện nay, cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp các giống chuối cấy mô như chuối già Hương, già Lùn, Laba, Tiêu Hồng, chuối Nam Mỹ ( năng suất...

  17/1/18 lúc 09:04
 2. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp: gừng giống, gừng tươi 0937392133.

  Hiện nay, cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp các giống chuối cấy mô như chuối già Hương, già Lùn, Laba, Tiêu Hồng, chuối Nam Mỹ ( năng suất...

  17/1/18 lúc 09:01
 3. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cần mua giống khoai môn sáp ruột vàng 0909922617.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp trái theo size và phân phối khắp thị trường trong và ngoài nước, giá cả phải chăng, có giao...

  17/1/18 lúc 08:47
 4. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống chuối sứ, cau, trà bột, già Nam Mỹ - 0937392133.

  Nông sản Hằng Nga chuyên cung cấp khoai môn thành phẩm và khoai môn giống với số lượng lớn. 1. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: củ to...

  17/1/18 lúc 07:57
 5. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống chuối sứ, cau, trà bột, già Nam Mỹ - 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm - 100...

  17/1/18 lúc 07:42
 6. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống khoai môn sáp tím 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm...

  17/1/18 lúc 07:32
 7. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống chuối sứ, cau, trà bột, già Nam Mỹ - 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm...

  17/1/18 lúc 07:24
 8. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp: gừng giống, gừng tươi 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm...

  17/1/18 lúc 07:21
 9. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống khoai môn sáp tím 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm...

  16/1/18 lúc 17:39
 10. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp: gừng giống, gừng tươi 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm...

  16/1/18 lúc 17:25
 11. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cần mua giống khoai môn sáp ruột vàng 0909922617.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt...

  16/1/18 lúc 17:03
 12. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp: gừng giống, gừng tươi 0937392133.

  Nông sản Hằng Nga chuyên cung cấp gừng giống như gừng trâu, gừng ta. Gừng này là gừng già 12 tháng tuổi, gừng đã mọc mầm, khoảng 8 đến 9...

  13/1/18 lúc 13:36
 13. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cần mua giống khoai môn sáp ruột vàng 0909922617.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài...

  13/1/18 lúc 12:32
 14. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống khoai môn sáp tím 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm...

  13/1/18 lúc 12:03
 15. Hangtran278899 đã trả lời vào chủ đề Cung cấp giống chuối sứ, cau, trà bột, già Nam Mỹ - 0937392133.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai sáp vàng giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: - Dài 2-3cm - Đường kính: 1,2cm...

  13/1/18 lúc 11:54